top of page

ULC Snapshot 2

ULC-Energy

27 okt. 2023

Alle zonneparken in Nederland leveren minder elektriciteit op dan een enkele Rolls Royce SMR

De Rolls-Royce SMR (Small Modular Reactor) is een modulaire kernreactor met een elektrisch vermogen van 470 MW en een oppervlak van slechts 10 hectare. Dit is significant kleiner dan de benodigde ruimte voor zonneparken van vergelijkbare capaciteit. De jaaropbrengst van een Rolls Royce SMR, met capaciteitsfactor van 95%, is 3.9 TWh.  

Ter vergelijking, het zonnepark Exloo in Drenthe heeft een elektrisch vermogen van 49 MW, een oppervlakte van 59 hectare en een jaaropbrengst van 0.047 TWh. Het zonnepark heeft een gemiddelde capaciteitsfactor van 11%. Een Rolls-Royce SMR maakt dus bijna 500x efficiënter gebruik van dezelfde ruimte en levert bovendien veel betrouwbaarder stroom dan een zonnepark. 
Sinds 2004 zijn er in Nederland 563 zonneparken gebouwd. In 2022 hebben deze parken gezamenlijk 2.9 TWh opgeleverd – minder dus dan een enkele Rolls-Royce SMR 

bottom of page