top of page

ULC Snaphot 1

ULC-Energy

4 okt. 2023

Wat is de CO2 uitstoot van Kernenergie?

Kernenergie stoot veel minder CO2 uit over de hele levenscyclus dan fossiele energiebronnen zoals kolen, olie en gas.

Maar het is eigenlijk nog veel indrukwekkender, want kernenergie stoot ook minder CO2 uit dan sommige “groene” energiebronnen. Dat komt omdat er uiteraard ook CO2 vrijkomt bij de productie van het cement, staal en andere grondstoffen die nodig zijn voor de bouw van de windmolens, zonnepanelen en bijbehorende elektriciteitsnetwerken. Deze grafiek geeft de CO2 uitstoot weer voor verschillende energiebronnen gemeten over de hele levenscyclus.

bottom of page